Cellcius Warmtebatterij

De flexibele
en duurzame
warmte van morgen
vandaag.

Warmte is een basisbehoefte. Voor het verwarmen van huizen en warm tapwater. Warmte die we op dit moment nog grotendeels uit gas halen. Dat kan anders.

Deze warmte is al beschikbaar in de vorm van industriële restwarmte van industrie, datacenters en glastuinbouw. Warmte waarmee we mee meer dan 3 miljoen huizen zouden kunnen verwarmen, zonder CO2 uitstoot, zonder extra windmolens of zonneweides.

Cellcius Warmtebatterij Technologie maakt het benutten van deze restwarmte mogelijk. Snel, CO2-neutraal en betaalbaar.

Verwarmen zonder gas

De warmtebatterij technologie van Cellcius maakt het mogelijk om huizen, wijken en kantoren te verwarmen zonder dat hier een gasaansluiting voor nodig is. Dat kan door restwarmte op te slaan en te gebruiken voor het verwarmen van lucht en tapwater in huizen.

Op basis van zout en water

Geen explosie- of brandgevaar, geen giftige of onveilige stoffen. De Cellcius Warmtebatterij technologie werkt met twee eenvoudige en veilige ingrediënten: zout en water, beter: een zouthydraat en waterdamp. Voeg die samen en er komt warmte vrij die je kunt benutten. In een eindeloos herhaalbare cyclus.

Disruptieve CO2-reductie

De warmtebatterij heeft zelf geen uitstoot en maakt warmte die anders verloren zou gaan waardevol. Door gebruik te maken van restwarmte op plekken waar warmte “over” is kunnen huizen zonder gas verwarmd worden. Dat betekent een enorme vermindering van de uitstoot van CO2; voor de gebruikte warmte hoeft immers geen extra gas verstookt te worden.

Betaalbaar

Doordat de warmtebatterij gebruik maakt van de meest voorkomende grondstoffen op aarde (water en zout) en gebruik maakt van warmte die al beschikbaar is, zijn de kosten per kWh/th bijzonder laag. 

Geen warmtenetwerk nodig

Doordat Cellcius Warmtebatterij Technologie geen uitgebreid warmtenetwerk nodig heeft, is de technologie snel in te zetten.

Naast verwarmen ook koelen

De warmtebatterij kan warmte opslaan. Dat betekent dat, doordat er warmte uit de lucht verdwijnt, de batterij lucht ook kan koelen.

Breed inzetbaar

Van woning, kantoor tot zelfs hele wijken. Cellcius Warmtebatterij is een flexibele en toekomstbestendige oplossing voor collectieve verwarming, die de risico’s en belemmeringen van bijvoorbeeld warmtenetwerken wegneemt.
 
De warmtebatterij slaat energie in de vorm van warmte op om deze later weer beschikbaar te maken. Zo wordt bijvoorbeeld restwarmte uit industrie eenvoudig beschikbaar voor woningen en kantoren.
 
Cellcius ontkoppelt vraag en aanbod van warmte en vervangt de vaste (ondergrondse) infrastructuur voor warmtetransport door verliesvrij transport van warmte via weg, spoor of water.
 
Dat betekent ook dat kleinere, afgelegen bronnen van warmte met lage temperaturen kunnen zo worden benut. Daarmee worden ook minder dichtbevolkte gebieden van warmte worden voorzien. En dankzij het ontbreken van de noodzaak van een uitgebreid warmtenetwerk kan Cellcius Warmtebatterij technologie snel worden toegepast.

Impressie van tijdelijke warmtebatterij met een capaciteit van 10 GJ en een vermogen van 100 kW om meerder huizen te verwarmen

Restwarmte van waarde maken

Restwarmte is warmte die anders de lucht in gaat en daarmee waardeloos is. Dankzij de Warmtebatterij Technologie van Cellcius is deze warmte, afvalwarmte, van waarde te maken. Door gebruik te maken van de enorme hoeveelheid lage temperatuurwarmte (afval en hernieuwbare warmte) voor ruimteverwarming en -koeling kunnen grote hoeveelheden huizen verwarmd worden.

Door deze warmte te benutten is het mogelijk om de CO2-uitstoot van de verwarming van individuele huizen met 55-100% te verminderen.

 

 

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Cellcius Warmtebatterij Technologie in het nieuws

Warmtebatterijen vol zout kunnen ‘miljoenen huishoudens van gas afhalen’

Restwarmte aftappen in de industrie, om daar later kantoren en huizen mee te verwarmen. Nederlandse wetenschappers boeken succes met een zogeheten warmtebatterij. Cruciaal ingrediënt van die batterij? Doodgewoon zout.

[lees verder]

 

 

LEES HET HELE ARTIKEL

ONZE MISSIE: DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN

Met de warmtebatterij-technologie kunnen we koelen, verwarmen en natuurlijk warmte opslaan. Voor de industriële en voor de residentiele omgeving. Het resultaat: we kunnen veel slimmer omgaan met energie, we verkleinen piekbelasting in vraag en aanbod. Zo veranderen we de energie-wereld en versnellen we de transitie naar een duurzamere wereld.

 

Warmte opslaan en later weer gebruiken:
Let’s start an energy revolution!

 

Op de hoogte blijven?

Meld u aan op onze nieuwsbrief om 1 keer per half jaar op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom Cellcius.


Cellcius BV

Horsten 1
Ruimte 0.23
5612 AX  Eindhoven
info@cellcius.com

 

KVK 77882687

Cellcius has it’s roots in

Cellcius is aangesloten bij: