De vraag naar duurzame manieren om met energie om te gaan en de energietransitie te versnellen neemt toe. Cellcius’ warmtebatterijtechnologie maakt het mogelijk warmte op te slaan en vervolgens later, en op een andere plek, weer te benutten. Een consortium van investeerders bestaande uit Brabant Startup Fonds B.V., Brabantse Ontwikkel Maatschappij, Innovation Industries en Goeie Grutten Impact fonds, en medeaandeelhouders TNO en TU Eindhoven, investeren gezamenlijk 1,2 miljoen euro in Cellcius. Mede dankzij deze investering kan Cellcius de warmtebatterijtechnologie doorontwikkelen en opschalen. Een belangrijke mijlpaal voor de Eindhovense startup en een enorme stap voorwaarts in het ontwikkelen van technologie die het mogelijk maakt om emissieloos te verwarmen en CO2-uitstoot drastisch te reduceren.

De toekomst van verwarmen

Een van de grootste energiebehoeftes is de behoefte aan warmte. Warmte voor bijvoorbeeld het verwarmen van een woning of warmte voor warm water om te douchen. Warmte die momenteel nog veelal uit gas gehaald wordt. En dat terwijl er enorm veel onbenutte warmte in de vorm van restwarmte wordt geloosd in industriële sector. Deze restwarmte kan vanuit de industrie worden opgeslagen met de innovatieve warmtebatterij van Cellcius, welke werkt met twee eenvoudige en veilige ingrediënten: zout en water. Dankzij deze slimme technologie is dit dé oplossing voor het verliesvrij vervoeren van restwarmte. Zo ontstaan er mogelijkheden voor het flexibiliseren van warmtenetwerken.

Innovatief en schaalbaar

“Cellcius kan een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland leveren waarvan opslag en transport van restwarmte een mooie oplossing is. De door Cellcius gehanteerde techniek, die mede door de Technische Universiteit Eindhoven en TNO ontwikkeld is, kan een relevant maatschappelijk probleem, namelijk waar warmtenetten niet voor het benutten van restwarmte beschikbaar zijn, enorm reduceren. De toepassing is innovatief en goed schaalbaar en wij geloven in de aanpak van het managementteam.”  Aldus Gerard Spanbroek, directeur van Brabant Startup Fonds B.V.

Praktijktest flexibel warmtenetwerk zonder warmtenetwerk

Het benutten van lage temperatuur restwarmte biedt een enorm potentieel om huizen en kantoren van het gas af te krijgen. Tot op heden zijn er warmtenetwerken nodig om warmte van de bron naar de gebruiker te transporteren. De snelle uitrol van warmtenetwerken wordt vertraagd door grote investeringsrisico’s, de lage beschikbaarheid van een dichtbijgelegen warmtebron en een onvoldoende groot klantenbestand van het warmtenet. 

In Sittard-Geleen worden voorbereidingen getroffen voor een praktijktest van de warmte-batterij. Het industriegebied van Chemelot heeft veel restwarmte beschikbaar, waarmee in potentie tienduizenden woningen bediend kunnen worden. De innovatieve batterij van de Brabantse startup Cellcius maakt het mogelijk dat warmte door een eenvoudig thermochemisch proces in modulaire cassettes wordt opgeslagen. Deze cassettes worden vervolgens vervoerd van het oplaadpunt op Chemelot naar een ontlaadpunt voor vijftig huishoudens in Sittard-Geleen.

Investering maakt versnelling mogelijk

De pilot wordt mogelijk gemaakt door de deelnemende partners; de Eindhovense startup Cellcius kan hier in participeren dankzij de investering. Cellcius krijgt zo de mogelijkheid om de warmtebatterij op deze schaal in de praktijk te testen. 

“Dat zo’n consortium van investeerders achter ons gaat staan, geeft aan dat we de juiste dingen aan het doen zijn.” aldus Evert Rietdijk, CEO van Cellcius. “Dankzij de investering kunnen wij deze stap zetten, een enorm belangrijke stap in opschaling van de techniek. Bij startups zoals Cellcius geldt dat een investering een enorme versnelling betekent. En die versnellingen hebben we nodig: Wij vinden dat de energietransitie sneller moet en sneller kan en dat gaan we bewijzen.” 

De investering in Cellcius past goed in onze portefeuille met impactvolle bedrijven die bijdragen aan de energietransitie. De aanwezigheid van efficiënte warmtenetten speelt een belangrijke rol om woonwijken emissieloos te verwarmen.  Met de investering van dit consortium kan Cellcius haar technologie, die een belangrijke bijdrage kan zijn voor de bredere beschikbaarheid van warmtenetten, in de praktijk brengen” aldus Kee Koopmans, Investment Director Goeie Grutten.

“Cellcius speelt een belangrijke rol in de ‘Climate Tech’ ontwikkelingen in Brabant, één van de pijlers in ons investeringsbeleid”, aldus Marc de Haas en Ilse Massart van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). We zijn er dan ook trots op dat we de verdere technologieontwikkeling van Cellcius financieren.

Over Cellcius

Cellcius is in 2020 opgericht om de technologie die binnen TNO en de TU/e is ontwikkeld op commerciële basis door te ontwikkelen en in de markt te zetten. De focus ligt in eerste instantie op het benutten van industriële restwarmte en deze beschikbaar maken op plekken waar vraag naar warmte is. 

—-

Over het Brabant Startup Fonds B.V.

Het Brabant Startup Fonds B.V. investeert in innovatieve en kennisintensieve startups met sociaal maatschappelijke en economisch impact in Brabant. Deze startups ontwikkelen slimme oplossingen voor grote sociaal maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Door de inzet van middelen uit het fonds versterkt Brabant haar positie in de Europese top van innovatieve regio’s. Het Brabant Startup Fonds B.V. ondersteunt bedrijven met expertise, infrastructuur, een breed netwerk en financiering om tot product-market fit te komen.

Over BOM

Ondernemerschap is de aanjager voor verandering. Van duurzame voeding, een gezonde toekomst, klimaatneutrale energie tot de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen met de juiste ondersteuning en financiering een vliegende start maken en hun ideeën kunnen laten doorgroeien tot scale-ups. Ook zorgen we dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken. Jaarlijks realiseert de BOM impact samen met tientallen ondernemingen. De BOM is een uitvoeringsinstantie van de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bom.nl 

Over Goeie Grutten Impact Fonds

Het Goeie Grutten Impact Fonds staat voor een duurzame energietransitie en de wereldwijde beschikbaarheid van verantwoorde, gezonde en gevarieerde voeding. Daartoe bouwt het fonds heel gericht een portefeuille van investeringen op. En zo draagt het bij aan een betere wereld. Het Goeie Grutten Impact Fonds doet sinds haar oprichting in 2015 zowel directe als fonds-in-fonds investeringen op het gebied van verantwoorde, gezonde en gevarieerde voeding en de energietransitie. Vanuit het fonds zoeken we naar een optimale samenwerking met de investee. Naar de ideale blend van kapitaal en management- en marketingadvies. Waar nodig staan we ondernemingen vervolgens bij in het behalen van de beoogde impactdoelstellingen.