Breakthrough Energy, een private investeringscoalitie opgericht door Bill Gates, kent Explorer Grant toe aan Cellcius. Het is één van de eerste bedrijven uit Nederland die steun uit dit fonds ontvangt. Via deze coalitie streeft Gates naar het versnellen van innovatie in duurzame energie om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Warmtebatterij
Cellcius ontwikkelt een warmtebatterij met de meest voorkomende basisgrondstoffen op aarde: zout en water. Kaliumcarbonaat is een zouthydraat en kan een verbinding aangaan met water. Door waterdamp aan het zout toe te voegen, ontstaat een chemische reactie waarbij de eigenschappen van kristallen veranderen en warmte vrijkomt. Het proces werkt ook omgekeerd, door water van het zoutkristal af te stoken en de warmte op te slaan in het zout. De batterij is goedkoop, compact en verliest relatief weinig warmte, en heeft de potentie om op grote schaal huizen te verwarmen. Tegelijkertijd zorgt het opslaan van warmte ook voor een lagere energierekening omdat er minder verbruikt wordt.

We willen het innovatieproces helpen versnellen
Eén manier waarop we een wereldwijde klimaatramp kunnen voorkomen, is door de volgende generatie innovators te steunen. Zodat ze nog sneller en slimmer dan ooit kunnen werken. Deze nieuwe leiders helpen het innovatieproces versnellen. Met de intentie om uitvindingen te doen, kunnen we zo sneller nieuwe bedrijven en producten bouwen en de kosten sneller omlaag brengen. Zodat de hele wereld zich deze slimme klimaatvriendelijke technologieën kan veroorloven die we allemaal nodig hebben.

Bill Gates
Oprichter van Breakthrough Energy

Explorer Grant maakt grotere stappen mogelijk
Prof. Olaf Adan is betrokken bij Cellcius en werkt samen met zijn onderzoeksteam al ruim 10 jaar aan de warmtebatterij. Hij is met Cellsius geselecteerd voor een Explorer Grant.

Explorer Grants ondersteunen ideeën van jonge bedrijven en bieden financiering voor één jaar onderzoek en ontwikkeling. Als in dit jaar concrete stappen worden gezet in de ontwikkeling van de technologie, kan die in aanmerking komen voor het Fellows-programma van Breakthrough Energy. Het Fellows-programma is een tweejarig mentorprogramma dat helpt bij de ontwikkeling en commercialisatie van veelbelovende technieken, en is bedoeld om de kloof tussen laboratorium en de markt te overbruggen.

Ik ben enorm blij met deze prijs en trots dat ons werk ook internationaal erkenning krijgt. Deze toekenning in een wereldwijde concurrentie is een fantastische bevestiging van het potentieel dat onze Nederlandse innovatie heeft om snel bij te dragen aan de mondiale CO2 reductie.  De prijs geeft een grote versnelling aan de stappen naar een marktrijp product en het ontsluiten van duurzame warmte en koude voor iedereen.” Aldus Olaf Adan, CSO Cellcius


Cellcius is een spin-off van TNO en TU Eindhoven,
wordt ondersteund door Eindhoven Engine
en is aangesloten bij Energy Storage Nederland