CELLCIUS. HEATBATTERY TECHNOLOGY

Warmte opslaan en later weer gebruiken:
Let’s start an energy revolution!

 

De vraag naar duurzame manieren om met energie om te gaan neemt snel toe. Een van de grootste uitdagingen is het rendabel opslaan van bijvoorbeeld industriële restwarmte, geothermische warmte of zonne- en windenergie om op een later moment (bij mindere productie) weer los te laten. Veilig, verliesvrij, zonder hoge kosten en duurzaam.

Met de Cellcius Warmtebatterij technologie is het mogelijk om energie in de vorm van warmte op te slaan en vervolgens plaats en tijd onafhankelijk te gebruiken. Daarbij maken wij gebruik van veilige, betrouwbare techniek en van de meest voorkomende basisgrondstoffen op aarde: zout en water.

Veilig

Geen explosie- of brandgevaar, geen giftige of onveilige stoffen. De Cellcius Warmtebatterij technologie werkt met twee eenvoudige en veilige ingrediënten: zout en water, beter: een zouthydraat en waterdamp. Voeg die samen: er ontstaat een nieuw zout bij die verbindingen en er komt warmte vrij die je kunt benutten.

Warmteverliesvrij

De huidige oplossingen voor warmteopslag maken gebruik van voelbare warmte in vloeistoffen of vaste stoffen, of in faseovergangen. Ze koelen af en dat kan snel gaan. 

De warmtebatterij verliest de opgeslagen energie niet. Zo wordt warmte verliesvrij transporteerbaar en rendabel op andere plekken te gebruiken. Zonder dat er een duur warmtenetwerk nodig is.

Duurzaam

De Cellcius Warmtebatterij heeft de perfecte footprint door volledige herbruikbaarheid van het actieve materiaal. Daarnaast is de techniek eenvoudig, robuust en ontworpen voor hergebruik.

Breed inzetbaar

De Cellcius warmtebatterij is een laag vermogen-hoge capaciteit opslag-oplossing voor lage temperatuurnivaus (tot 150˙C)

Als op zichzelf staande oplossing die vraag en aanbod (van duurzame energie) ter plaatse verenigt, bijvoorbeeld gekoppeld aan plaatselijke duurzame bronnen of elektriciteit of als onderdeel van een netwerk.

Of als oplossing die aanbod van warmte en vraag geografisch ontkoppelt, de noodzaak van aanleg van dure infrastructuur vermindert en het beschikbaar maken van energie versnelt. Warmte wordt dan verliesvrij getransporteerd. Van bron van warmte naar plaats van behoefte.

 

ONZE MISSIE: DE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN

Met de warmtebatterij-technologie kunnen we koelen, verwarmen en natuurlijk warmte opslaan. Voor de industriele en voor de residentiele omgeving. Het resultaat: we kunnen veel slimmer omgaan met energie, we verkleinen piekbelasting in vraag en aanbod. Zo veranderen we de energie-wereld en versnellen we de transitie naar een duurzamere wereld.

 

Op de hoogte blijven?

Meld u aan op onze nieuwsbrief om 1 keer per half jaar op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom Cellcius.


Cellcius BV

Horsten 1
Ruimte 0.23
5612 AX  Eindhoven
info@cellcius.com

 

KVK 77882687

Cellcius has it’s roots in