Evert Rietdijk is per 1 november 2021 als CEO toegetreden tot directie van Cellcius. Met deze uitbreiding van het directieteam is de innovatieve Nederlandse startup Cellcius klaar voor verdere ontwikkeling om de volgende stap te zetten in haar ambitie om de energietransitie te versnellen.

Cellcius’ warmtebatterijtechnologie maakt het mogelijk om warmte veilig verliesvrij voor langere tijd op te slaan. Bovendien maakt de technologie warmte transporteerbaar zonder dat hier een speciaal en duur warmtenetwerk voor nodig is. Restwarmte vanuit bijvoorbeeld de industrie en datacenters kan op deze manier efficiënt en tegen lage kosten worden opgeslagen om vervolgens op andere plaatsen gebruikt te worden voor verwarming van huizen en kantoren. 

Rietdijk komt over van Nedschroef Herentals waar hij als General Manager actief was. “De vraag naar duurzame manieren om met energie om te gaan neemt snel toe en is steeds actueler. Een van de grootste uitdagingen is het rendabel opslaan van energie, bijvoorbeeld in de vorm van warmte. Cellcius heeft daarvoor de oplossing. Een oplossing die onderdeel moet zijn van het antwoord op de vraag hoe we slimmer met onze energie om gaan. En aan ons de taak om deze technologie zo snel mogelijk breed beschikbaar te maken.” Aldus Rietdijk.

Oprichter Olaf Adan is blij met de aanvulling van het directieteam. “Nu we de CEO-positie ingevuld hebben kunnen we de ontwikkeling van Cellcius versnellen. Met de kennis en ervaring van Evert Rietdijk kunnen we Cellcius verder invulling geven aan de grote interesse in onze warmtebatterijtechnologie.  En daarmee vergroten we ook de impact op onze ambitie: het versnellen van de energietransitie en zo bijdragen aan een duurzamere wereld.”

Cellcius bv is in 2020 opgericht om de warmtebatterijtechnologie die in samenwerking met TNO en TU Eindhoven is ontwikkeld op commerciële basis door te ontwikkelen en in de markt te zetten.