“Dertig miljard m3 aardgas. Dat is het equivalent van de 125 PJ warmte die de Nederlandse industrie jaarlijks verspilt. Blazen we gewoon de lucht in of lozen we in het oppervlaktewater. Een duizelingwekkende hoeveelheid energie die we niet zouden hoeven opwekken als we het zouden weten te benutten. En dat kan. Met de warmtebatterij van Cellcius”.

Mascha Sanders demosntreert hoe het Cellcius zout huizen kan verwarmen

Zo opende Mascha Sanders, gisteren haar gesprek met minister Rob Jetten tijdens zijn bezoek aan Eindhoven. Mascha demonstreerde daarbij – met hulp van de minister – hoe de Cellcius-batterij door gebruik van zout en water de levering van warmte en koude tijd- en plaats-onafhankelijk kan maken. Ze vertelde hoe warmteopslag een enorme bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie en het tegengaan van netcongestie. Samen met CSO Olaf Adan deed ze de oproep om proeftuinen en subsidies (eenvoudiger) beschikbaar te maken voor initiatieven rond warmteopslag.

Veel dank aan VDL, Brainport Eindhoven en de TU Eindhoven voor de gastvrijheid. En Annemarie Spierings, Stef Luijten, Rik Thijs, Mark Boneschanscher, Willem van der Leegte  , Maarten Abbenuis en Paul van Nunen voor de warme belangstelling.


Cellcius is een spin-off van TNO en TU Eindhoven,
wordt ondersteund door Eindhoven Engine
en is aangesloten bij Energy Storage Nederland