Eindhoven, 1 juli 2021 – TNO’s spin-off Cellcius vestigt zich in Eindhoven om van daar uit warmtebatterij-technologie naar wereld te brengen. 

De vraag naar duurzame manieren om met energie om te gaan neemt snel toe. Een van de grootste uitdagingen is het rendabel opslaan van energie in bijvoorbeeld de vorm van industriële restwarmte, geothermische warmte of zonne- en windenergie en deze op een later moment (bij mindere productie) weer los te laten. Met de warmtebatterij technologie van het Nederlandse bedrijf Cellcius is het mogelijk om energie in de vorm van warmte veilig, zonder warmteverlies en vooral duurzaam op te slaan. En met de vestiging in het MMP gebouw van Kadans Science Partner in Eindhoven is een belangrijke stap gezet in de verdere groei van Cellcius.

Het team van Cellcius, met van links naar rechts Jelle Houben, Pim Donkers en Olaf Adan. Foto Jorick Heijerman)

Kadans in Eindhoven is voor ons een logische vestigingslocatie”, zegt Cellcius CEO a.i. Olaf Adan . “Cellcius was als start-up opzoek naar eigen vestigingsruimte. Ons team werkt nauw samen met TNO, TU Eindhoven en andere partijen in de regio Eindhoven; het had onze voorkeur in Eindhoven te blijven. Met de keuze voor Kadans hebben we voldoende R&D ruimte gevonden en komen we in een innovatieve en inspirerende omgeving terecht. Een mooie locatie om met Cellcius de volgende fase van ontwikkeling en groei in te gaan om onze bijdrage aan de energietransitie en aan een duurzamere wereld leveren.”  

We zijn verheugd met de komst van Cellcius. Als spin-off zijn zij een zeer welkome toevoeging aan ons ecosysteem op de TU/e Campus waarin veel aandacht is voor de energietransitie. We kijken dan ook erg uit naar de nieuwe samenwerkingen binnen deze community en de verdere groei van Cellcius.” Pim van Os, Commercial Manager Kadans Science Partner 

Van zoekopdracht naar verwarming, zonder warmtenetwerk

De warmtebatterij van Cellcius kan warmte veilig verliesvrij opslaan en is de ideale oplossing die aanbod en vraag van warmte geografisch ontkoppelt. Restwarmte van bijvoorbeeld datacenters en industrie kan hiermee worden opgeslagen en gebruikt worden voor verwarming van huizen en kantoren. De warmte, opgeslagen in een warmtebatterij, kan eenvoudig verliesvrij getransporteerd worden en op een elk ander gewenst moment en andere plaats worden benut. Daarmee verminderd de noodzaak van aanleg van dure infrastructuur en kan met behulp van de warmtebatterij bijvoorbeeld de piekbelasting in vraag en aanbod van duurzame energiebronnen worden verkleind. 

Revolutionair, verliesvrij en veilig

Dat de warmtebatterij van Cellcius warmteverliesvrij is, is revolutionair te noemen. De huidige oplossingen voor warmteopslag maken gebruik van voelbare warmte in vloeistoffen of vaste stoffen, of in faseovergangen. Deze technieken hebben als grote nadeel dat ze warmte verliezen, zoals er ook elektrische opslag een paar procent per dag verlies op treedt. De Cellcius warmtebatterij is een laag vermogen-hoge capaciteit opslag-oplossing voor lage temperatuurnivaus (tot 150˙C) en maakt gebruik van veilige, betrouwbare techniek en van de meest voorkomende basisgrondstoffen op aarde: zout en water.  

Cellcius brengt warmtebatterijtechnologie naar de markt

Afgelopen jaar is Cellcius bv opgericht om de technologie die binnen TNO en TU Eindhoven is ontwikkeld op commerciële basis door te ontwikkelen en in de markt te zetten. De focus van Cellcius zal in eerste instantie liggen op het benutten van industriële restwarmte en deze beschikbaar maken op plekken waar vraag naar warmte is. De eerste pilots zijn al van start gegaan op drie locaties in Europa, waarbij de warmtebatterijtechniek getest wordt. Eind 2022 moet de eerste industriële toepassing gereed zijn. Het is Cellcius’ missie om de energiewereld te veranderen en een belangrijke bijdrage te leveren aan het versnellen van de transitie naar een duurzamere wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Adan, CEO a.i.
olaf.adan@cellcius.com
+31 6 – 51 42 58 05